Wijkvereniging Molenbeke

Concept visie Spoorgeluidmaatregelen

Admin, · Categorieën: Gemeente, Spoor, Wijk · Tags: , ,

Concept-visie-Spoorgeluidmaatregelen-Arnhem

Download PDF

Dag van de Mantelzorg

Admin, · Categorieën: Wijk, Wijkteam · Tags: ,

Op de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’ staan de mantelzorgers centraal. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo’n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan; is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.

Dat verdiend erkenning en waardering en daarom staan we binnen Noord-Oost ook stil bij de mantelzorgers uit ons gebied.

Kunnen jullie bericht verspreiden en/of onder de aandacht brengen bij de jullie bekende mantelzorgers? Let op, graag vooraf aanmelden!

Groet, namens sociaal wijkteam Marja Kappen en team leefomgeving John Wijnbergen

Camping Molenbeke 2017

Admin, · Categorieën: Activiteiten, Wijk · Tags:

Camping Molenbeke op vrijdag 14 juli
De schoolvakantie begint dus we gaan weer kamperen op het “Sportveld” aan de Schavenmolenstraat! Camping Molenbeke is bedoeld voor kinderen in de basisschool leeftijd, van iedereen en voor iedereen in Molenbeke. Er is géén kampleiding. Dit jaar helaas geen plaats voor campers en caravans. Alle kinderen dienen onder de verantwoordelijkheid van minimaal één volwassene te vallen die zelf ook blijft slapen.
BYO BBQ
Vanaf 17.00 uur is het ‘Bring it yourself dinner’. Neem zelf eten en drinken mee naar camping
Molenbeke. Er staan enkele BBQ’s klaar voor vlees en vis. Ook wijkgenoten die niet kamperen, zijn van harte welkom!
Na 23:00 uur moet het rustig zijn, om 00:00 uur stil.

Veel plezier en tot vrijdag 14 juli.

 

het ontwerp-bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’

Admin, · Categorieën: Gemeenteblad, Wijk · Tags:

landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.807-0201.

Inzien

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 23 mei 2017 gedurende een termijn van 6 weken (tot en met 3 juli 2017) voor een ieder ter inzage op het stadshuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het ontwerp-bestemmingsplan is met ingang van 23 mei 2017 ook op internet in te zien (technische storing voorbehouden).

De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0202.807-0201

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.807-/NL.IMRO.0202.807-0201/

Aanleiding en doel

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat bestemmingsplannen binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, opnieuw moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bestemmingsplannen ‘Molenbeke e.o’ en ‘Angerenstein-Plattenburg’ zijn niet meer actueel en vormen de directe aanleiding voor dit bestemmingsplan. Het geeft invulling aan de actualisatieverplichting uit de Wro. Daarnaast voldoet dit nieuwe bestemmingsplan aan de wettelijke verplichting om bestemmingsplannen digitaal te vervaardigen en beschikbaar te stellen.

Dit bestemmingsplan omvat alle gronden die gerekend worden tot de wijk Velperweg e.o. plus de bebouwing direct gelegen ten zuid(oost)en van de Rosendaalsestraat. Het gaat om de buurten Molenbeke, Velperweg-Noord, fabrieksterrein Enka (AKZO-terrein), Angerenstein, Plattenburg en Paasberg.

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter, hetgeen inhoud dat het plan ten aanzien van de bestaande ‘stedelijke functies’ is gericht op het ‘conserveren’ of ‘beheren’ van de bestaande situatie in het plangebied. Daarom zijn de bestaande functies en bebouwing(smogelijkheden) in dit plan in beginsel overgenomen. Nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen worden met dit bestemmingsplan dan ook niet mogelijk gemaakt (zoals de herontwikkeling van het ING-pand aan de Velperweg). Hiervoor zal een afzonderlijke procedure worden gevolgd. Wijzigingen die tussentijds hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld doordat via de afgifte van een omgevingsvergunning van het geldend bestemmingsplan is afgeweken of door wijzigingen in de gemeentelijke systematiek en nieuw vastgesteld beleid, zijn wel meegenomen in het ontwerp-bestemmingsplan.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze betreffende het ontwerp-bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad (adres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).

Informatie

Voor informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Lagerberg, tel. nr.: 026-3773391 van de Afdeling Ruimte.

Ontwerp-bestemmingsplan Velperweg e.o.
gmb-2017-84999 : Arnhem
Bron: Officiële bekendmakingen

Aanvraag evenementenvergunning Camping Molenbeke

Admin, · Categorieën: Gemeenteblad · Tags:


Aanvraag evenementenvergunning: Schavenmolenstraat 10
gmb-2017-45331 : Arnhem
Bron: Officiële bekendmakingen

Aanvraag evenementenvergunning: park aan de Adolf van Nieuwenaarlaan

Admin, · Categorieën: Gemeenteblad, Wijk · Tags:

Aanvraag evenementenvergunning: park aan de Adolf van Nieuwenaarlaan
gmb-2017-16427 : Arnhem
Bron: officiele bekendmakingen

Afsluiting Willemstunnel

Admin, · Categorieën: Wijk · Tags: ,

De Willemstunnel bij Centraal Station Arnhem wordt deze zomer opgeknapt. De totale periode waarin aan de tunnel gewerkt wordt, loopt van 5 augustus tot 2 september. Tussen vrijdag 5 augustus 19:00 uur en maandag 15 augustus 07:00 uur is de tunnel geheel afgesloten. De rest van de periode is er steeds één rijstrook beschikbaar.

Verkeer

De Willemstunnel is onderdeel van de Arnhemse centrumring dus het gemotoriseerd verkeer zal hier hinder van ondervinden. Bewoners wordt gevraagd zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar het centrum te gaan. De afsluiting heeft geen gevolgen voor de dienstregelingen van bus, trolley en trein.

Omleidingen

Vanaf de A12, A50 en A325 wordt doorgaand verkeer om de stad heen geleid. Op de grote toegangswegen van de stad worden alternatieve routes richting centrum geboden. Tijdens de totale afsluiting wordt het verkeer dat toch de Willemstunnel bereikt via de weg boven de tunnel naar het Nieuwe Plein geleid. Deze route wordt echter sterk afgeraden. Er wordt grote vertraging verwacht.

De taxistandplaatsen voor Luxor zullen gedurende enkele dagen niet beschikbaar zijn. Parkeergarage Centraal is niet te bereiken via de ingang Willemstunnel. Parkeerbezoek wordt omgeleid naar de andere ingang van de parkeergarage.

Geluid

Het werk start met het wegstralen van een laagje beton. Dit gaat gepaard met geluid. Om de overlast voor omwonenden en ondernemers in de omgeving zoveel mogelijk te beperken, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de aannemer over werktijden. De gemeente Arnhem houdt hier streng toezicht op.

Informatie

Mocht u vragen hebben over dit project dan kunt u tot 28 juli contact opnemen met projectleider mw. Tap, telefoon 026-377 4329. Daarna kunt u contact opnemen met dhr. Hospers, telefoon 026-377 4209. Zie ook www.arnhem.nl/willemstunnel

AFSLUITING-WILLEMSTUNNEL-adv-AK

Vrijdag 22 juli Camping Molenbeke

Admin, · Categorieën: Activiteiten, Wijk · Tags: , , ,

De schoolvakantie begint dus we gaan weer kamperen op het “Sportveld” aan de Schavenmolenstraat! Camping Molenbeke is bedoeld voor kinderen in de basisschool leeftijd, van iedereen en voor iedereen in Molenbeke. Er is géén kampleiding. Alle kinderen dienen onder de verantwoordelijkheid van minimaal één volwassene te vallen die zelf ook blijft slapen. Na 23:00 uur moet het rustig zijn, om 00:00 uur stil.

camping

Bezoek Wethouder Anja Haga aan molenbeke

Admin, · Categorieën: Gemeente · Tags: , ,

Wijkwethouder Anja Haga bezoekt woensdag 11 mei onze buurt als onderdeel van haar werkbezoek aan de wijk Velperweg e.o. Ze bezoekt tussen 15:00 – 18:00 uur de buurten Angerenstein, Paasberg en Molenbeke. Met het bezoek wil ze een indruk krijgen van hoe de buurten zijn en wat er leeft. Wat zou u/jij haar willen vertellen of laten zien? Of heb je nog een typisch Molenbeeks cadeau? We lezen hieronder graag je reactie.
Molenbeke verwelkomt Haga hartelijk!