Wijkvereniging Molenbeke

Drempels Vosdijk

Admin, · CategorieĆ«n: Wijk · Tags: , ,

Begin van dit najaar gaat de gemeente aan de slag tegen wateroverlast. De drempels op de Vosdijk, vier in totaal, worden waterpasseerbaar gemaakt. Concreet betekent dit, dat de drempels op de fietsstroken worden verlaagd (verwijderd) zodat het water langs de trottoirbanden haar weg kan vervolgen. Ook wordt de oprit naar de tennisvereniging toe aangepast, zodat het water niet de wijk in stroomt. Zodra de planning concreet wordt, zal de exacte week van aanvang worden doorgegeven. Wordt vervolgt.

Notulen bewonersoverleg Velperweg e.o. šŸ˜

Admin, · CategorieĆ«n: Gemeente, Wijk · Tags: ,

notulen-bewonersoverleg-170911

Download PDF

Camping Molenbeke 2017

Admin, · CategorieĆ«n: Activiteiten, Wijk · Tags:

Camping Molenbeke op vrijdag 14 juli
De schoolvakantie begint dus we gaan weer kamperen op het ā€œSportveldā€ aan de Schavenmolenstraat! Camping Molenbeke is bedoeld voor kinderen in de basisschool leeftijd, van iedereen en voor iedereen in Molenbeke. Er is gĆ©Ć©n kampleiding. Dit jaar helaas geen plaats voor campers en caravans. Alle kinderen dienen onder de verantwoordelijkheid van minimaal Ć©Ć©n volwassene te vallen die zelf ook blijft slapen.
BYO BBQ
Vanaf 17.00 uur is het ā€˜Bring it yourself dinnerā€™. Neem zelf eten en drinken mee naar camping
Molenbeke. Er staan enkele BBQ’s klaar voor vlees en vis. Ook wijkgenoten die niet kamperen, zijn van harte welkom!
Na 23:00 uur moet het rustig zijn, om 00:00 uur stil.

Veel plezier en tot vrijdag 14 juli.

 

Wijkteam Noord oost

Admin, · CategorieĆ«n: Wijk, Wijkteam

ā€˜De gemeente is er Ć³Ć³k om te helpenā€™

Wanneer u hulp of voorzieningen nodig hebt, kunt u met vragen daarover terecht bij het sociale wijkteam. Deze teams bestaan uit deskundige coaches voor volwassenen, jeugd en gezin. Ze kunnen steun en advies geven bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen en schakelen waar nodig specialistische ondersteuning in.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het werk van de wijkcoaches.
Wat heb je aan ze? Zijn ze wel geĆÆnteresseerd? Het zijn tenslotte toch gemeenteambtenaren…

Het zijn veelgehoorde opmerkingen, die geen goed beeld geven van de inzet van de wijkcoaches.

De wijkcoaches zijn in dienst van de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem. Dit is een zelfstandige stichting die in opdracht van de gemeente werkt.

Een wijkbewoner, die om redenen van privacy anoniem wil blijven, vertelt:
ā€˜De wijkcoaches hebben mij geholpen om weg te gaan bij een organisatie waar ik geen vertrouwen in had. In het begin ging het moeizaam, maar ze hebben me laten zien dat de gemeente er niet alleen is om je in de weg te zitten, maar ook om te helpen. Ze waren erg betrokken met mijn toekomst en welzijn. Ze namen de tijd voor me en luisterden naar me en ik werd serieus behandeld. Nu gaat het beter met me. Ik woon op een fijne plek en ga weer met een opleiding beginnen. Door de wijkcoaches heb ik meer vertrouwen gekregen in gemeentelijke instanties.

Heeft u zorg of voorzieningen nodig? Wijkcoaches Gemma Hassing en Monic Seigers van het team Arnhem-Noord Oost houden iedere dinsdag van 12.30 uur tot 14.00 uur spreekuur in De Beijer, Willem Beijerstraat 13. Zij gaan samen met u kijken hoe ondersteuning het best te organiseren is.

Ontwerp bestemmingsplan Velperweg eo

Admin, · CategorieĆ«n: Velperweg, Wijk

Kinderzwerfboek

Admin, · CategorieĆ«n: Wijk · Tags:

het ontwerp-bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’

Admin, · CategorieĆ«n: Gemeenteblad, Wijk · Tags:

landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.807-0201.

Inzien

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 23 mei 2017 gedurende een termijn van 6 weken (tot en met 3 juli 2017) voor een ieder ter inzage op het stadshuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het ontwerp-bestemmingsplan is met ingang van 23 mei 2017 ook op internet in te zien (technische storing voorbehouden).

De interactieve digitale verbeelding van het plan is te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0202.807-0201

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.807-/NL.IMRO.0202.807-0201/

Aanleiding en doel

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat bestemmingsplannen binnen een periode van tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het bestemmingsplan, opnieuw moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. De bestemmingsplannen ‘Molenbeke e.o’ en ‘Angerenstein-Plattenburg’ zijn niet meer actueel en vormen de directe aanleiding voor dit bestemmingsplan. Het geeft invulling aan de actualisatieverplichting uit de Wro. Daarnaast voldoet dit nieuwe bestemmingsplan aan de wettelijke verplichting om bestemmingsplannen digitaal te vervaardigen en beschikbaar te stellen.

Dit bestemmingsplan omvat alle gronden die gerekend worden tot de wijk Velperweg e.o. plus de bebouwing direct gelegen ten zuid(oost)en van de Rosendaalsestraat. Het gaat om de buurten Molenbeke, Velperweg-Noord, fabrieksterrein Enka (AKZO-terrein), Angerenstein, Plattenburg en Paasberg.

Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter, hetgeen inhoud dat het plan ten aanzien van de bestaande ‘stedelijke functies’ is gericht op het ‘conserveren’ of ‘beheren’ van de bestaande situatie in het plangebied. Daarom zijn de bestaande functies en bebouwing(smogelijkheden) in dit plan in beginsel overgenomen. Nieuwe (grootschalige) ontwikkelingen worden met dit bestemmingsplan dan ook niet mogelijk gemaakt (zoals de herontwikkeling van het ING-pand aan de Velperweg). Hiervoor zal een afzonderlijke procedure worden gevolgd. Wijzigingen die tussentijds hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld doordat via de afgifte van een omgevingsvergunning van het geldend bestemmingsplan is afgeweken of door wijzigingen in de gemeentelijke systematiek en nieuw vastgesteld beleid, zijn wel meegenomen in het ontwerp-bestemmingsplan.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze betreffende het ontwerp-bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad (adres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem).

Informatie

Voor informatie over het ontwerp-bestemmingsplan en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Lagerberg, tel. nr.: 026-3773391 van de Afdeling Ruimte.

Ontwerp-bestemmingsplan Velperweg e.o.
gmb-2017-84999 : Arnhem
Bron: Officiƫle bekendmakingen

RONA Nieuwsbrief 38

Admin, · CategorieĆ«n: RONA, Wijk

RONA Nieuwsbrief 37

Admin, · CategorieĆ«n: RONA, Wijk · Tags:

Aanvraag evenementenvergunning: park aan de Adolf van Nieuwenaarlaan

Admin, · CategorieĆ«n: Gemeenteblad, Wijk · Tags:

Aanvraag evenementenvergunning: park aan de Adolf van Nieuwenaarlaan
gmb-2017-16427 : Arnhem
Bron: officiele bekendmakingen