Wijkvereniging Molenbeke

Verslag bewonersoverleg Velperweg e.o. šŸ˜

Wouter, · CategorieĆ«n: Bewonersoverleg, Velperweg · Tags: ,

Op maandag 14 mei jl was er weer een bewonersoverleg Velperweg en omgeving. Onderwerp van gesprek was o.a. de ontwikkelingen op het Enka-terrein. Komt er een ROC? Binnenkort meer info. Een werkgroep is hieruit ontstaan uit Molenbeke, die zich hiermee gaan bezighouden! Wil je ook mee praten, laat het weten via secretaris@molenbeke.nl

Daarnaast zijn alle wijken rondom Molenbeke qua problematiek met elkaar verbonden. Hoe meer ze op de bulten tegels neerleggen, hoe meer water er naar beneden komt en in Molenbeke terecht komt. Werkgroep Leefklimaat heeft een voorstel gedaan voor een brief aan Groen Links om dit probleem duidelijk te maken.

Nieuwsgierig geworden? Volgend overleg is maandag 3 september, 19.30 uur in buurthuis Plattenburg, Johan van Arnhemstraat 1a

Save the date HIGH PARK

Admin, · CategorieĆ«n: Velperweg, Wijk · Tags:

Donderdag 26 oktober om 17.00 uur zal er een informatie bijeenkomst worden georganiseerd waarin wij de nieuwe gevel en de nieuwe naam van het voormalig ING kantoor zullen presenteren. Verder zullen de sloper en aannemer informatie verschaffen over de werkzaamheden welke gaan plaatsvinden.

Meer informatie over deze bijeenkomst zal later volgen per mail en op facebook.

Start sloopwerkzaamheden

Vanaf 1 november 2017 zullen de eerste asbestsanerings- en sloopwerkzaamheden gaan starten, vooruitlopend zullen er wellicht kleinere voorbereidingswerkzaamheden plaatsvinden.

Nieuwe gevel en nieuwe naam

Wij hebben besloten om het bestaande gebouw een nieuw gezicht te geven en deze plannen willen wij graag aan jullie presenteren. Het plan blijft hetzelfde maar met een nieuw gevelontwerp. De eerste beelden zijn al gepubliceerd en bijgevoegd ontvang u de eerste impressies.

Bij een nieuwe gevel, hoort ook een nieuwe projectnaam. Wij gaan verder onder de naam High Park.

 Facebook en Website

Via onze gelanceerde facebook pagina willen wij u verder op de hoogte houden van de plannen, events en werkzaamheden. https://www.facebook.com/HighparkArnhem/

Op de website http://highpark.nl/ kunnen geĆÆnteresseerden zich via een voorinschrijving aanmelden voor een huurwoning. Aan de definitieve website met meer informatie over het project wordt hard gewerkt.

 

Met vriendelijke groet,

 Projectteam HIGH PARK te Arnhem

Werkzaamheden Velperweg en Van Remagenlaan

Admin, · CategorieĆ«n: Velperweg, Wijk

Vanaf zaterdag 14 oktober vindt er groot onderhoud plaats aan het kruispunt Velperweg / Bronbeeklaan / Van Remagenlaan. Daarnaast krijgt de gehele Van Remagenlaan nieuw asfalt plus een deel van Lange Water tot aan de Ruitenberglaan. Het HAN-complex en Intratuin blijven bereikbaar vanaf de IJssellaan.

Het werk start in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 oktober en zal duren tot en met vrijdag 27 oktober. In de eerste week (herfstvakantie) is er sprake van ernstige verkeershinder. In de tweede week is de overlast minder. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Op het kruispunt Velperweg / Bronbeeklaan/ Van Remagenlaan gaat het volgende gebeuren:
* Het wegdek wordt hersteld (nieuw asfalt wordt aangebracht).
* De verkeerslichten en de verkeersregelkast worden vervangen.
* Op de Velperweg wordt aan beide zijden van het kruispunt de belijning vernieuwd. Dit zal de veiligheid van de fietsers verbeteren. Na het onderhoud is er Ć©Ć©n rijstrook voor zowel de rechtdoorgaande als de rechtsafslaande auto’s. De nieuwe voorsorteer-vakken voor linksaf zijn dan alleen voor linksafslaand verkeer. Dit voorkomt dat de rijstroken ter plekke op het kruispunt worden gebruikt als inhaalstroken.
* De voetgangers-oversteek over de Velperweg ter hoogte van Bronbeek voldoet niet aan de veiligheidseisen en zal vervallen. Uit een verkeerstelling blijkt dat deze overgang niet veel wordt gebruikt. De oversteek ter hoogte van Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel zal worden verbeterd: het midden-eiland wordt verbreed. Het wegvallen van de ene oversteek levert een kleine tijdwinst op voor de doorstroming van het verkeer op het kruispunt.

Verkeershinder
Het is helaas niet te voorkomen dat het verkeer hinder ondervindt van de werkzaamheden, met name in de eerste week (vanaf 14 oktober). Doorgaand verkeer op de Velperweg blijft om-en-om mogelijk, dat geldt ook voor de bussen. Fietsers die de stad uit gaan, krijgen te maken met een omleiding.
De Van Remagenlaan is de hele periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de aansluiting van de Velperweg op de Bronbeeklaan is twee weken afgesloten. Voor de Van Remagenlaan is de Laan van Presikhaaf / Wichard van Pontlaan een alternatief, of via Velp. Voor de Bronbeeklaan (Paasberg) is de Rosendaalseweg een goed alternatief. Buslijn 293 volgt gedurende de afsluiting een omleiding. Voor meer informatie hierover zie www.breng.nl

Meer informatie
Aannemer Roelofs biedt informatie over de voortgang van dit project:
– via de website www.roelofsgroep.nl/GOW
– via de gratis roelofs-app voor Android en IOS.
Met vragen of klachten tijdens de uitvoering kunt u terecht bij de heer Kevin Boonk, omgevingsmanager van Roelofs via telefoon 06 – 1062 3790.

De gemeente Arnhem doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Wij danken u voor uw begrip.

Ontwerp bestemmingsplan Velperweg eo

Admin, · CategorieĆ«n: Velperweg, Wijk

Velperweg 19 en Rosendaalseweg 64 herontwikkeld naar wonen

Admin, · CategorieĆ«n: Velperweg, Wijk · Tags: , ,

Velperweg 19 ArnhemHet kantoorpand van DLG aan de Velperweg 19 en de Rosendaalsestraat 64 wordt getransformeerd naar ca. 100 huur appartementen. De appartementen zijn rond de 60m2 groot en krijgen de voordeur in de villa aan Velperweg 19. Aan deze zijde komen ook twee grote fietsenstallingen. De parkeergarage met 90 parkeerplaatsen is toegankelijk via de Rosendaalseweg. Via deze zijde zijn ook de ca. 15 parkeerplaatsen op maaiveld te bereiken. Dit betekend een perkeernorm van 1 op 1, naar ons idee veel te weinig.

De huidige opbouw van het witte kantoorgebouw aan de Rosendaalseweg wordt vervangen door 2 nieuwe bouwlagen. Hierdoor zal het gebouw over de villa zichtbaar worden aan de Velperweg.

 

Velperweg 19 Arnhem locatieAls Molenbeke maken we ons zorgen over de beeldkwaliteit van de Velperweg. Ook over het hoge aantal woningen, samen met de parkeerdruk en de locatie van de voordeuren aan de Velperweg. We verwachten een toename van de parkeerdruk aan de Velperweg en in de wijk.
Deel je deze zorgen of heb je andere opmerkingen, stuur een mail naar de ontwikkelaar (www.villa19.nl ) en secretaris@molenbeke.nl in de cc.

 

Concept-Bestemmingsplan Velperweg e.o.

Admin, · CategorieĆ«n: Bestemmingsplan, Velperweg, Wijk

Het bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’ geldt voor de wijken langs de Velperweg: Molenbeke, Velperweg-Noord, het AKZO-terrein, Angerenstein, Plattenburg en Paasberg. De aanleiding voor dit bestemmingsplan is het feit dat twee bestemmingsplannen de 10-jaarstermijn hebben bereikt. Dat betekent dat deze plannen moeten worden herzien. Vanuit efficiĆ«ntie is ervoor gekozen om voor een groter gebied Ć©Ć©n bestemmingsplan op te stellen.

Het bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’ is een beheerplan waarin de bestaande situatie wordt vastgelegd. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen doorgevoerd:

Toekomstige ontwikkelingen zoals de transformatie van het ING-pand langs de Velperweg en de herontwikkeling op het AKZO-terrein zijn in dit bestemmingsplan niet meegenomen. Deze zullen met een aparte procedure worden mogelijk gemaakt.

Het concept-bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’ is hier te vinden.

Eventuele opmerkingen over het concept-bestemmingsplan kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 29 juli 2016 aan Bart Lagerberg via T 026-3773391 of E bart.lagerberg@arnhem.nl

 

Borghese Real Estate geeft ING locatie Velperweg te Arnhem tweede leven

Admin, · CategorieĆ«n: Velperweg, Wijk · Tags: ,

Uitnodiging inloopavond 16-06-2016 – directe omwonenden ING ArnhemOntwikkelaar Borghese Real Estate en architect Powerhouse Company geloven in de kwaliteit van het in de jaren ā€™60 en ā€™70 gebouwde complex, dat de laatste jaren bekend staat als het ING gebouw aan de Velperweg in Arnhem. Het ING gebouw is oorspronkelijk gebouwd voor de GIRO en is ontworpen door architectenbureau Broek en Bakema. In het canon van de Nederlandse architectuur is Broek en Bakema een begrip. Het werk behoort tot de top van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Eind 4e kwartaal 2016 starten we om het gebouw een tweede leven te geven als woongebied.

Borghese en Powerhouse geloven in de kwaliteiten van het gebouw en de kansen die het biedt. De genereuze ruimtelijke structuur van de plint van het hoofdgebouw. De grote parkeergarage. Het prachtige hoogteverschil en uitzicht vanaf het terrein. En de zeer flexibele, hoge vrije verdiepingshoogte. Ontwikkelaar Ronald Camps van Borghese Real Estate: ā€œWij zijn ervan overtuigd dat door een gedeelte van het complex te slopen, het geheel te renoveren en nieuwe delen toe te voegen er een uniek, stoer en zeer duurzaam nieuwe locatie kan ontstaan. Op deze manier bouwen we niet alleen voort op de geschiedenis, zoals deze zich op deze plek heeft gevormd, maar laten we de nalatenschap van grote Nederlandse bedrijfsgebouwen niet voorgoed verdwijnen. Wij brengen met ons plan het gebouw naar de 21ste eeuwā€.

Het voormalig ING gebouw ligt in een gewilde wijk in Arnhem met vele karakteristieke woningen, fraaie stadsgezichten, park Angerenstein, Bronbeek, de St. Josefkerk, het groen en de ligging vlakbij het centrum.

De herontwikkeling tot de nieuwe woonlocatie is gebaseerd op de volgende pijlers:
– Hoogwaardige woonkwaliteit; hoge plafonds, grote raampartijen en een magnifiek uitzicht.
– Midden in het groen.
– Mix van functies; het zwaartepunt ligt op wonen, rijkelijk aangevuld met werken, aanvullende retail, voorzieningen en horeca.

Gemeente Arnhem is blij dat het markante ING gebouw een nieuwe bestemming krijgt. Vorig jaar maart heeft de gemeenteraad hiervoor de Visie op transformatie vastgesteld, waarin het voormalige ING-gebouw werd aangemerkt als een gebouw met hoge prioriteit om een nieuwe bestemming te krijgen.

Medio 2016 wordt er een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd. Zodoende verwacht Borghese dat er eind 2016 gestart kan worden met de sloopwerkzaamheden voor de eerste fase, waarna begin 2017 kan worden gestart met (ver)bouwen.

Bovenstaande wordt door de ontwikkelaar Borghese Real Estate en architect Powerhouse Company en landschapsarchitect Veenenbos & Bosch toegelicht tijdens een inloopavond op donderdag 16 juni 2016 bij AKZO aan de Velperweg 76 te Arnhem. Mogelijkheid tot vragen stellen kan tussen 18.00 uur en 20.00 uur onder het genot van een hapje en drankje.

uitnodiging inloopavond