Wijkvereniging Molenbeke

Resultaten februari energiemaand 2020

Leon van Ginneken, · Categorieën: Energie

Begin 2020 hebben we in Molenbeke met de energiecommissie een aantal activiteiten ondernomen samen met de gemeente:

Appeltaartgesprekken

In de appeltaartgesprekken praten buurtgenoten samen met een deskundige van de gemeente over hun energie rekening. Dat gaf bewustwording (hoeveel energie verbruik ik eigenlijk, en betaal ik in verhouding veel of weinig?) en naast de appeltaart kwamen veel goede besparingstips op tafel. Zie daarvoor de besparingtips.

Warmtewandelingen

 

Bij de warmtewandelingen werden opnames gemaakt van de huizen in de wijk met een infraroodcamera. Daarmee kan je zien hoe warm de buitenmuren en -ramen zijn, en hoe goed het huis geïsoleerd is. Ook kan je zien waar warmte weg lekt. En met name in de oude huizen kan je goed zien dat:

Blowerdoortest

De blowerdoortesten lieten zien hoe “luchtdicht” een huis is: hoe meer luchtdicht een huis is, hoe minder koude lucht binnenkomt en hoe minder energie je hoeft te besteden aan verwarming.

Voor de technici: luchtdichtheid wordt gemeten in liter/sec m2 bij een bepaalde overdruk. Een luchtdichtheid van qv10 = 2,29 l/sec m2 wil zeggen dat er met 10Pa overduk 2,29 liter per seconde m2 weglekt. Een goede waarde is 1 of lager, en een luchtdicht huis heeft een waarde van 0. Zie hier voor meer informatie: https://www.joostdevree.nl/shtmls/blower_door_test.shtml

En praktisch betekent dat, dat als het in de winter koud is buiten, en verwarmd binnen, kan je met je hand een koude luchtstroom voelen langs de rand van deuren of ramen. Hoe meer van die luchtstroom, hoe harder het tocht en hoe meer energie nodig is om te verwarmen.

Tocht vind je voornamelijk bij:

Een aantal maatregelen zijn hier gemakkelijk zelf te nemen zoals het plaatsen van tochtstrips. Maar veel van de oorzaken van tocht (lucht-lekken) zijn constructief van aard en kan je eigenlijk alleen aanpakken als je je huis renoveert. Of anders gezegd, als je toch gaat opknappen, doe het dan met “luchtdichtheid” in het achterhoofd. Met name bij renovaties op de zolder (dak-isolatie) maar ook bij het vervangen van ramen of deuren is dit van belang. En als je je huis luchtdicht gaat maken, moet je opletten dat er voldoende ventilatie-mogelijkheden blijven.

Als algemene conclusie kan je stellen dat de oudere huizen vaak  aandacht kunnen gebruiken op de volgende gebieden:

Daarna wordt het belangrijk om te kijken naar specifiekere punten:

Met dank aan Mathijs Philips voor dit verslag.

Diverse tips voor energiebesparing

Leon van Ginneken, · Categorieën: Energie

Begin 2020 zijn in samenwerking met Arnhem AAN een tweetal ‘Appeltaartgesprekken’ geweest. Dit waren gesprekken met en tussen bewoners over energie en energiebesparing, onder begeleiding van een energiecoach. Hieronder staan een aantal tips die naar aanleiding van deze gesprekken door de coach zijn gedeeld met de deelnemers.

Energie besparen

Milieu Centraal heeft diverse tips op het gebied van energiebesparing. Zie: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-verwarming/

Om te weten welke apparaten het meeste stroom verbruiken kun je een energiemeter kopen (of lenen). Deze plaats je tussen de stekker en het stopcontact. Zie voor een vergelijk van meters: https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/energiemeters

Sommigen willen meer doen dan alleen de energierekening omlaag brengen, dan is deze link handig https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/

Lokale organisaties

Lokale organisaties die met energiebesparing bezig zijn, zijn onder andere:

Arnhem AAN met het team AAnjagers (www.arnhemaan.nl), dat onder andere de Appeltaartgesprekken verzorgt  en andere wijkinitiatieven ondersteunt.

Energieloket Midden Gelderland – ELMG (www.elmg.nl) waarop informatie over energiebesparing, klimaatadaptatie en wijkinitiatieven te vinden is. Je kunt je op deze website opgeven voor de gratis woonwensenscan om thuis te kunnen sparren met een woonwensencoach over het verduurzamen van de eigen woning.

Je kunt je in de winterperiode ook aanmelden voor de individuele warmtescan of een groepswarmtewandeling, beide om te achterhalen waar zich warmtelekken in de woning bevinden. Er kan voor vragen of ondersteuning rondom deze thema’s gebeld worden naar 085-3030670 (ma t/m vr 9.00 – 17.00)

Rijn en IJssel Energiecoöperatie (https://www.rijnenijsselenergie.nl/) o.a. vanwege het windmolenpark waarvoor jullie je voor een of meerdere aandelen in kunnen schrijven en om op de hoogte te blijven van andere ontwikkelingen rondom het opwekken van energie in de regio.

Ons ‘energieverhaal’

Het ‘energieverhaal‘ van ‘Velperweg en omgeving’, waar Molenbeke onder valt. Dit is informatie over de wijk met betrekking tot de energietransitie: https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=070b930d0d174d6f9177f0286800d1c2

Energierekening

Een uitleg van wat je tegen kunt komen op je energierekening:

Uitleg energierekening