Wijkvereniging Molenbeke

Concept-Bestemmingsplan Velperweg e.o.

Admin, · Categorieën: Bestemmingsplan, Velperweg, Wijk

Het bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’ geldt voor de wijken langs de Velperweg: Molenbeke, Velperweg-Noord, het AKZO-terrein, Angerenstein, Plattenburg en Paasberg. De aanleiding voor dit bestemmingsplan is het feit dat twee bestemmingsplannen de 10-jaarstermijn hebben bereikt. Dat betekent dat deze plannen moeten worden herzien. Vanuit efficiëntie is ervoor gekozen om voor een groter gebied één bestemmingsplan op te stellen.

Het bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’ is een beheerplan waarin de bestaande situatie wordt vastgelegd. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen doorgevoerd:

Toekomstige ontwikkelingen zoals de transformatie van het ING-pand langs de Velperweg en de herontwikkeling op het AKZO-terrein zijn in dit bestemmingsplan niet meegenomen. Deze zullen met een aparte procedure worden mogelijk gemaakt.

Het concept-bestemmingsplan ‘Velperweg e.o.’ is hier te vinden.

Eventuele opmerkingen over het concept-bestemmingsplan kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 29 juli 2016 aan Bart Lagerberg via T 026-3773391 of E bart.lagerberg@arnhem.nl