Wijkvereniging Molenbeke

Gemeente: Aangepaste inzameling papier ‘overdag’

Wouter, · Categorieën: Afval, Gemeente

In verband met de Coronamaatregelen kunnen we oud papier en karton op dit moment niet ophalen met hulp van vrijwilligers van verenigingen. Er komt vanaf dinsdag 14 april tijdelijk een aangepaste route voor inzameling van oud papier en karton met minicontainers aan huis. Let op: uw minicontainer papier moet nu op de ophaaldag voor 7.30 uur aan straat worden gezet. De route voor de komende weken kunt u vinden op www.arnhem.nl/afval. Voor de binnenstad geldt de normale ophaalroute op woensdagavond.

In Molenbeke wordt het papier opgehaald op maandag 4 mei.

Gratis grofvuil laten ophalen vanaf 20 april

We brengen nu noodgedwongen meer tijd thuis door. Veel Arnhemmers ruimen hun huis of schuurtje op en dit zorg voor meer grofvuil. Dit afval is groot en zwaar en past niet in de ondergrondse container en dit mag er ook niet naast gezet worden. We gaan als extra service tijdelijk grofvuilroutes rijden. U kunt vanaf maandag 20 april tot en met 1 juli 2020 3x GRATIS uw grofvuil aan huis op laten halen.

Maak online een afspraak

Het enige dat u hoeft te doen is online een afspraak maken met Suez. Dit kan via de website inzamelwijzer.suez.nl (open deze website in Google Chrome). Kies bij ‘afvalbalie’ de keuze ‘afspraak maken grofvuil’. De kraakperswagen komt dan uw spullen voor de deur ophalen.

Eind mei omgekeerd inzamelen ♻

Wouter, · Categorieën: Afval, Wijk · Tags: ,

Binnenkort (laatste week van mei) wordt er in Molenbeke gestart met het omgekeerd inzamelen van afval. Alle bewoners ontvangen deze week een brief met informatie hierover van de gemeente Arnhem.

Afvalcoaches in de wijk

Het succes van Omgekeerd Inzamelen hangt voor het grootste deel van jou af. De gemeente zorgt voor de containers en SUEZ zorgt voor de inzameling maar jij maakt het verschil. Jij moet het afval daadwerkelijk scheiden!
De afvalcoaches kunnen je daarbij helpen. Je kunt bij ze terecht met je vragen en opmerkingen over Omgekeerd Inzamelen. Zij kunnen je over de nieuwe afvalregels vertellen. Andersom kunnen zij jou ook aanspreken over de manier waarop u uw afval aanbiedt.

Schone wijk

De afvalcoaches controleren of afval op de juiste manier wordt gescheiden en vertellen je graag welke stoffen in welke bak moeten. Zij weten waar de grootste problemen in de buurt zijn en zullen daar extra aanwezig zijn. Soms organiseren zij opruimacties. Ze werken samen met jou aan een schone wijk.
De afvalcoaches zijn duidelijk herkenbaar aan hun gele jassen. Je komt ze binnenkort vast een keer tegen. Zo niet, en heeft u wel een vraag over Omgekeerd Inzamelen? Misschien vindt je het antwoord op www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen 

Je kunt je vraag ook mailen naar: omgekeerdinzamelen@arnhem.nl

Update 22 mei 2018

Inmiddels heeft iedereen een brief van de gemeente ontvangen en er is per brief een toelichting gegeven over het plaatsen van de nieuwe containers. Beide brieven zijn hieronder terug te vinden.

Links

Omgekeerd Inzamelen Molenbeke

Admin, · Categorieën: Afval, Wijk · Tags: ,

Over enkele maanden gaan wij in de wijk Velperweg e.o. van start met Omgekeerd Inzamelen. Een nieuw systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het gescheiden aanbieden van afval wordt eenvoudiger gemaakt. Daar staat tegenover dat u restafval zelf moet wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt.

Het doel van Omgekeerd Inzamelen is meer hergebruik van afval. In ons afval zitten vaak nog stoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt. Wij zeggen daarom: Afval? Laten we er wat van maken.

Uitnodiging inloopavond

Er komen extra ondergrondse containers in uw buurt. Het kiezen van geschikte locaties voor de nieuwe containers is belangrijk. Wij stellen uw inbreng daarbij op prijs. Daarom nodigen wij u graag uit voor een inloopavond op:

Datum: maandag 31 oktober
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 30, Arnhem

Tijdens de inloopavond kunt u zien waar wij de nieuwe containers zouden willen plaatsen. Er is dan volop ruimte voor vragen en ideeën. U kunt binnenlopen op een voor u geschikt moment. Tip: na een uur is de eerste drukte meestal gezakt. Op de bijlage bij deze brief kunt u zien hoe de concept-locaties zijn verdeeld over de buurt. Wilt u de exacte plek zien, bezoek dan de pagina “Ondergrondse containers” op onze website arnhem.nl.

plattegrondWoont u in een laagbouwwoning of in een benedenwoning?
Bij Omgekeerd Inzamelen gebruikt u dan de bestaande drie minicontainers (kliko’s):
* een groene minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval;
* een grijze minicontainer met blauw deksel voor oud papier en karton;
* de grijze minicontainer is voortaan voor plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons.

Over het bestellen of omruilen van minicontainers ontvangt u in een volgende bewonersbrief informatie.

Uw restafval brengt u naar een ondergrondse container in de buurt. De loopafstand is meestal maximaal 150 meter. Die containers zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te gebruiken en te openen met de afvalpas. Ook over de afvalpas ontvangt u later nog extra informatie.

Attentie: Mensen die hun restafval niet zelf kunnen (laten) wegbrengen naar een ondergrondse container krijgen hierbij hulp. Meer informatie hierover in een volgende bewonersbrief.

Woont u in een flat of in een bovenwoning?
Bij Omgekeerd Inzamelen brengt u dan uw afval naar ondergrondse containers in de buurt. Er zijn containers voor: oud papier en karton; plastic verpakkingen, blik en drankkartons; en restafval. Arnhem heeft geen ondergrondse containers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). U kunt uw gftafval gescheiden aanbieden in een citybin: een groene, afsluitbare emmer van 40 liter. Een citybin kunt u aanvragen bij SUEZ,tel. 026-4460490. Daar kunnen ze u ook vertellen op welke dag de citybin wordt geleegd.

Zienswijze Als u zich niet kunt vinden in een concept-locatie, dan kunt u een zienswijze indienen, waarin u aangeeft waarom u zich niet kunt vinden in de concept-locatie. Deze zienswijze kunt u insturen tot één week na de datum van de inloopavond. U kunt uw zienswijze mailen naar omgekeerdinzamelen@arnhem.nl of per post naar:

Gemeente Arnhem
Cluster Openbare Ruimte
t.a.v. de heer G.Boonzaaijer
Antwoordnummer 2061
6800 WR Arnhem

Vermeld bij uw zienswijze het zaaknummer 2016-10-00484. Vermeld ook de naam van uw wijk en omschrijf duidelijk de betreffende locatie. Vermeld ook duidelijk uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen een inhoudelijke reactie van de gemeente. Wij reageren uitsluitend op zienswijzen betreffende de locaties voor ondergrondse containers. De keuze voor het systeem is namelijk reeds definitief gemaakt door de gemeenteraad.

Nadat zienswijzen zorgvuldig zijn bekeken en afgewogen, worden de definitieve locaties voor de nieuwe ondergrondse containers gekozen. De definitieve locaties maken we zo spoedig mogelijk bekend.

Informatie Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, tel.09001809. U kunt uw vraag ook mailen naar omgekeerdinzamelen@arnhem.nl. Alle informatie en ontwikkelingen rond Omgekeerd Inzamelen kunt u volgen via arnhem.nl.

Wij ontmoeten u graag op 31 oktober in Wijkcentrum Klarendal.

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, namens het college,

Pieter Altena
Clustermanager Openbare Ruimte

Bijlage: 55 criteria