Wijkvereniging Molenbeke

Buurtpreventie

Bewoners wonen graag in de wijk Molenbeke. De (sociale) veiligheid wordt in hoge mate op prijs gesteld. Als een van de eerste wijken in Nederland is destijds gestart met het project buurtpreventie. Buurtpreventie is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen wijkbewoners, politie en gemeente. De commissie buurtpreventie wordt, vanzelfsprekend, gevormd door wijkbewoners. Zaken die opvallen of afwijken kunnen bij hen worden gemeld en zij zorgen er voor dat het wordt doorgegeven aan de wijkagent, die op zijn beurt de noodzakelijke actie kan ondernemen. Maar ook kunnen er vragen of opmerkingen bestaan over straatverlichting. In dat geval is de gemeente eenvoudig aanspreekbaar.

De bewoners wordt gevraagd extra aandacht te geven aan hun directe omgeving en zo nodig contact met de commissie op te nemen als hen iets is opgevallen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat voor eigen rechter gespeeld gaat worden

Contact

Voor contact kunt u mailen naar buurtpreventie@molenbeke.nl

Werkgroep buurtpreventie