Wijkvereniging Molenbeke

Wijkteam Noord oost

Admin, · Categorieën: Wijk, Wijkteam

‘De gemeente is er óók om te helpen’

Wanneer u hulp of voorzieningen nodig hebt, kunt u met vragen daarover terecht bij het sociale wijkteam. Deze teams bestaan uit deskundige coaches voor volwassenen, jeugd en gezin. Ze kunnen steun en advies geven bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen en schakelen waar nodig specialistische ondersteuning in.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het werk van de wijkcoaches.
Wat heb je aan ze? Zijn ze wel geïnteresseerd? Het zijn tenslotte toch gemeenteambtenaren…

Het zijn veelgehoorde opmerkingen, die geen goed beeld geven van de inzet van de wijkcoaches.

De wijkcoaches zijn in dienst van de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem. Dit is een zelfstandige stichting die in opdracht van de gemeente werkt.

Een wijkbewoner, die om redenen van privacy anoniem wil blijven, vertelt:
‘De wijkcoaches hebben mij geholpen om weg te gaan bij een organisatie waar ik geen vertrouwen in had. In het begin ging het moeizaam, maar ze hebben me laten zien dat de gemeente er niet alleen is om je in de weg te zitten, maar ook om te helpen. Ze waren erg betrokken met mijn toekomst en welzijn. Ze namen de tijd voor me en luisterden naar me en ik werd serieus behandeld. Nu gaat het beter met me. Ik woon op een fijne plek en ga weer met een opleiding beginnen. Door de wijkcoaches heb ik meer vertrouwen gekregen in gemeentelijke instanties.

Heeft u zorg of voorzieningen nodig? Wijkcoaches Gemma Hassing en Monic Seigers van het team Arnhem-Noord Oost houden iedere dinsdag van 12.30 uur tot 14.00 uur spreekuur in De Beijer, Willem Beijerstraat 13. Zij gaan samen met u kijken hoe ondersteuning het best te organiseren is.