Wijkvereniging Molenbeke

Afsluiting Willemstunnel

Admin, · Categorieën: Wijk · Tags: ,

De Willemstunnel bij Centraal Station Arnhem wordt deze zomer opgeknapt. De totale periode waarin aan de tunnel gewerkt wordt, loopt van 5 augustus tot 2 september. Tussen vrijdag 5 augustus 19:00 uur en maandag 15 augustus 07:00 uur is de tunnel geheel afgesloten. De rest van de periode is er steeds één rijstrook beschikbaar.

Verkeer

De Willemstunnel is onderdeel van de Arnhemse centrumring dus het gemotoriseerd verkeer zal hier hinder van ondervinden. Bewoners wordt gevraagd zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer naar het centrum te gaan. De afsluiting heeft geen gevolgen voor de dienstregelingen van bus, trolley en trein.

Omleidingen

Vanaf de A12, A50 en A325 wordt doorgaand verkeer om de stad heen geleid. Op de grote toegangswegen van de stad worden alternatieve routes richting centrum geboden. Tijdens de totale afsluiting wordt het verkeer dat toch de Willemstunnel bereikt via de weg boven de tunnel naar het Nieuwe Plein geleid. Deze route wordt echter sterk afgeraden. Er wordt grote vertraging verwacht.

De taxistandplaatsen voor Luxor zullen gedurende enkele dagen niet beschikbaar zijn. Parkeergarage Centraal is niet te bereiken via de ingang Willemstunnel. Parkeerbezoek wordt omgeleid naar de andere ingang van de parkeergarage.

Geluid

Het werk start met het wegstralen van een laagje beton. Dit gaat gepaard met geluid. Om de overlast voor omwonenden en ondernemers in de omgeving zoveel mogelijk te beperken, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de aannemer over werktijden. De gemeente Arnhem houdt hier streng toezicht op.

Informatie

Mocht u vragen hebben over dit project dan kunt u tot 28 juli contact opnemen met projectleider mw. Tap, telefoon 026-377 4329. Daarna kunt u contact opnemen met dhr. Hospers, telefoon 026-377 4209. Zie ook www.arnhem.nl/willemstunnel

AFSLUITING-WILLEMSTUNNEL-adv-AK