Wijkvereniging Molenbeke

Molenbeke

Arnhem

Gemeentepagina Arnhemse Koerier 28 juni 2017

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:

Gemeentepagina Arnhemse Koerier 28 juni 2017
Bron: Gemeente Arnhem

Burgerlijke Stand Gemeente Arnhem 19-06-2017 t/m 23-06-2017

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:

Deze publicatie vindt plaats met toestemming van betrokkenen.
Burgerlijke Stand Gemeente Arnhem 19-06-2017 t/m 23-06-2017
Bron: Gemeente Arnhem

Duurzaam, snel en comfortabel met de bus van Arnhem naar Wageningen

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:

Een hoogwaardige en duurzame busverbinding tussen Arnhem en Wageningen. Dat is de inzet van een samenwerking tussen onder meer de gemeenten Wageningen, Renkum en Arnhem, en de Provincie Gelderland.
Duurzaam, snel en comfortabel met de bus van Arnhem naar Wageningen
Bron: Gemeente Arnhem

Vrijheid door zelfstandig reizen met Openbaar Vervoer

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Uit handen van wethouder Ron König ontvingen tien Arnhemmers dinsdagmiddag een certificaat, omdat ze de afgelopen periode zelfstandig hebben leren reizen met het openbaar vervoer.
Vrijheid door zelfstandig reizen met Openbaar Vervoer
Bron: Gemeente Arnhem

Gemeentepagina Arnhemse Koerier 21 juni 2017

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:Gemeentepagina Arnhemse Koerier 21 juni 2017
Bron: Gemeente Arnhem

Regiocoördinator Doelgroepenvervoer (0,4 fte)

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


De Regiocoördinator organiseert een regionaal ambtelijk overleg, in nauwe samenhang met de overlegstructuur, voor de Vervoersorganisatie. De Regiocoördinator legt verantwoording af aan de bestuurders die zitting hebben in de bedrijfvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Regio Arnhem en Nijmegen. Je gaat aan de slag bij één van de samenwerkende gemeenten.
Regiocoördinator Doelgroepenvervoer (0,4 fte)
Bron: Gemeente Arnhem

Senior Medewerker Beleidsuitvoering (0,8 fte)

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Het cluster Beleid & Regie adviseert het college en de raad over het te voeren beleid en regisseert (mede) de uitvoering daarvan. Het cluster kent twee afdelingen: één voor het Fysiek domein en één voor het Sociaal Economisch Domein. Alle medewerkers van dit cluster werken aan één of meer programma’s. Het programma Ruimte/Mobiliteit/Wonen/Milieu is een zogenaamd stedelijk programma, waar onder andere de wettelijke taken zijn ondergebracht op het gebied van milieu.
Senior Medewerker Beleidsuitvoering (0,8 fte)
Bron: Gemeente Arnhem

Projectleider (1,0 fte)

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Het cluster openbare ruimte richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Arnhem. De taak: Arnhem schoon, heel en veilig houden. Het cluster bestaat uit 7 afdelingen te weten, Projectleiding en directievoering, Ontwerp, Gebieds- en procesbeheer, Productbeheer, Wijkonderhoud, Stedelijk onderhoud en Vergunning en handhaving.
Projectleider (1,0 fte)
Bron: Gemeente Arnhem

Zomeractie: op de fiets naar de binnenstad levert geld op

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Op de fiets naar de stad komen loont deze zomer. Wie vanaf 21 juni naar de stad komt met de fiets en die stalt in de bewaakte stallingen van het Gele Rijdersplein of onder Topshelf, kan sparen voor een Dit is PAS Arnhem cadeaukaart van 5 euro. De actie maakt onderdeel uit van de ‘Hé kom aan’ campagne, om de verkeersdrukte in de binnenstad tijdens de spits te verminderen.
Zomeractie: op de fiets naar de binnenstad levert geld op
Bron: Gemeente Arnhem

Burgerlijke Stand Gemeente Arnhem 12-06-2017 t/m 16-06-2017

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Deze publicatie vindt plaats met toestemming van betrokkenen.
Burgerlijke Stand Gemeente Arnhem 12-06-2017 t/m 16-06-2017
Bron: Gemeente Arnhem

Ondernemersfonds draagt extra bij aan beeldbepalende evenementen

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Het ondernemersfonds in Arnhem heeft op verzoek van de gemeente Arnhem besloten om vanuit de reserves 200.000 euro extra vrij te maken voor drie beeldbepalende evenementen in Arnhem.
Ondernemersfonds draagt extra bij aan beeldbepalende evenementen
Bron: Gemeente Arnhem

Onderzoek naar communicatie gemeente Arnhem

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Als gemeente communiceren we regelmatig met onze inwoners. Dit doen we via brieven en de website www.arnhem.nl, maar ook bijvoorbeeld via de Arnhemse Koerier, onze social media kanalen en de telefoon. We vinden het belangrijk dat deze communicatie duidelijk en goed is. Daarom doen we nu een onderzoek: wat gaat goed en wat kan beter?
Onderzoek naar communicatie gemeente Arnhem
Bron: Gemeente Arnhem

Gemeentepagina Arnhemse Koerier 14 juni 2017

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Dit is de gemeentepagina in de Arnhemse Koerier. Datum: 14 juni 2017. Week 24.
Gemeentepagina Arnhemse Koerier 14 juni 2017
Bron: Gemeente Arnhem

Intensievere zorg voor vrouwen op de zorgzone; zone per 1 januari 2018 dicht

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


De zorg, hulp en begeleiding aan straatprostituees die werkzaam zijn op de zorgzone wordt geïntensiveerd. Daardoor kunnen zij hun kwaliteit van leven verbeteren en – als ze willen – een leven zonder straatprostitutie opbouwen. Dat principebesluit heeft het college van B&W genomen. Zo ontstaan de voorwaarden om de zone met ingang van 1 januari 2018 te sluiten.
Intensievere zorg voor vrouwen op de zorgzone; zone per 1 januari 2018 dicht
Bron: Gemeente Arnhem

Snoeien? Laat uw haag nog even groeien

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


De actie Taxus voor Hoop gaat weer van start. Ook Arnhem doet dit jaar weer mee. In de jonge twijgen van de Taxus Baccata-haag zit baccatine. Een belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee men tijdens chemotherapie kanker bestrijdt.
Snoeien? Laat uw haag nog even groeien
Bron: Gemeente Arnhem

Senior Beheerder VRI (0,8 – 1 fte)

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Het cluster openbare ruimte richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Arnhem. De taak: Arnhem schoon, heel en veilig houden. Het cluster bestaat uit 7 afdelingen te weten, Projectleiding en directievoering, Ontwerp, Gebieds- en procesbeheer, Productbeheer, Wijkonderhoud, Stedelijk onderhoud en Vergunning en handhaving.
Senior Beheerder VRI (0,8 – 1 fte)
Bron: Gemeente Arnhem

Senior Beheerder Openbaar Vervoer en Centrum (0,8 fte)

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Het cluster openbare ruimte richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Arnhem. De taak: Arnhem schoon, heel en veilig houden. Het cluster Openbare ruimte bestaat uit 7 afdelingen te weten, Projectleiding en directievoering, Ontwerp, Gebieds- en procesbeheer, Productbeheer, Wijkonderhoud, Stedelijk onderhoud en Vergunning en handhaving.
Senior Beheerder Openbaar Vervoer en Centrum (0,8 fte)
Bron: Gemeente Arnhem

Burgerlijke Stand Gemeente Arnhem 05-06-2017 t/m 09-06-2017

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Deze publicatie vindt plaats met toestemming van betrokkenen.
Burgerlijke Stand Gemeente Arnhem 05-06-2017 t/m 09-06-2017
Bron: Gemeente Arnhem

Voorstel voor diftar nader uitgewerkt

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Een maatwerkvoorziening voor bewoners van hoogbouw om eenvoudig van hun GF(T)-afval af te komen, een vast tarief voor mensen met veel medisch afval en een gefaseerde uitrol van ondergrondse containers waarbij ook kleinere zakken restafval kunnen worden aangeboden.
Voorstel voor diftar nader uitgewerkt
Bron: Gemeente Arnhem

Junimaand is fietsmaand

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Tussen 9 en 25 juni zijn Arnhem en Nijmegen hét fietscentrum van de wereld. Dan zijn de steden gastheer voor het wereldfietscongres Velo-city 2017.
Junimaand is fietsmaand
Bron: Gemeente Arnhem

Via verhalen van Station Arnhem naar Airborne at the Bridge

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


‘Anders kijken naar de Slag om Arnhem… door te luisteren’. Dat is de gedachte achter een bijzondere looproute die Erik Vos van Het Lab en Marko van der Vegt van Zaai gezamenlijk gaan ontwikkelen in opdracht van de gemeente Arnhem. Bezoekers die de app met ‘soundscapes’ downloaden op hun telefoon, horen al wandelend een verteller die kort en aansprekend vertelt over de gebeurtenissen tijdens de Slag om Arnhem. De bezoeker kan kiezen uit drie verschillende perspectieven: een verhaal vanuit de jeugd, een verhaal vanuit een militair of een verhaal door de ogen inwoner van Arnhem. Deze verschillende invalshoeken makan de wandeling tevens tot een sociale beleving. Je kunt wat je hebt gehoord met elkaar delen.
Via verhalen van Station Arnhem naar Airborne at the Bridge
Bron: Gemeente Arnhem

Gemeente en schoolbesturen bereiken overeenstemming over vernieuwing schoolgebouwen

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Om de huisvesting van het basisonderwijs in Arnhem te verbeteren wil het college de komende 10 jaar ruim 54 miljoen euro uittrekken. Dat is de uitkomst van een uitgebreid traject dat de gemeente samen met schoolbesturen, besturen van kinderopvangorganisaties, schooldirecteuren en wijkteams, de afgelopen periode heeft doorlopen.
Gemeente en schoolbesturen bereiken overeenstemming over vernieuwing schoolgebouwen
Bron: Gemeente Arnhem

Gemeentepagina Arnhemse Koerier 7 juni 2017

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:Gemeentepagina Arnhemse Koerier 7 juni 2017
Bron: Gemeente Arnhem

Burgerlijke Stand Gemeente Arnhem 29-05-2017 t/m 02-06-2017

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


Deze publicatie vindt plaats met toestemming van betrokkenen.
Burgerlijke Stand Gemeente Arnhem 29-05-2017 t/m 02-06-2017
Bron: Gemeente Arnhem

Aanleg Creatieve Corridor kan van start

webmaster, · Categorieën: Gemeente · Tags:


De bouw van Showroom 2.0, een skatebaan, ruimte voor urban sports, een goede parkeerplaats en de mooie snelfietsroute Wageningen-Arnhem in het groen: binnen nu en een jaar krijgen de eerste projecten in de Creatieve Corridor rondom de Nelson Mandelabrug vorm.
Aanleg Creatieve Corridor kan van start
Bron: Gemeente Arnhem